DNEVNI RED 35. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA (07.05.2021. godine, 12:00 sati)

  1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje imenovanja Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika ustanove
  3. Razmatranje imenovanja Komisije za evidentiranje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba
  4. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU OŠ »Hasan Kaimija«
  5. Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram