DNEVNI RED 37. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBOR

 DNEVNI RED 37. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

  (19.08.2021. godine, 17:00 sati u prostorijama Škole)

  1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Školskog odbora (izvjestilac: sekretar škole Gadžo Enisa)
  2. Upoznavanje sa Rješenjem o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Hasan Kaimija“ i preuzimanje predsjedavanja sa sjednicom od strane predsjednika Školskog odbora  (izvjestilac: direktorica škole Đip Amra)
  3. Potvrđivanje odluke o imenovanju direktora JU OŠ „Hasan Kaimija“ (izvjestilac: direktorica škole Đip Amra)
  4. Razmatranje Pravilnika o radu JU OŠ „Hasan Kaimija“(izvjestilac: direktorica škole Đip Amra)
  5. Razmatranje odluke o zakupu školskih prostorija (izvjestilac: direktorica škole Đip Amra)
  6. Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram