DNEVNI RED SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Sa XVII (sedamnaeste) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak 28.6.2021.god u 10,30 sati u holu OŠ „Hasan Kaimija“. Na sjednici je bilo prisutno 19 članova, a 8 opravdano odsutnih.  Nije bilo izmjena niti dopuna te je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Podjela predmeta i časova, određivanje odjeljenskih starješina – razrednika i voditelja stručnih aktiva

3. Zadaci vezani za završetak školske godine

4. Plan godišnjih odmora

5. Izvještaj o radu Komisije z a ocjenjivanje nastavnika, stručnih saradnika za školsku 2020/2021. godinu

6. Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram