X sjednica Nastavničkog vijeća održana 11.02,2021. godine

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Izmjena rasporeda časova za VIIb i IXa razred
Usvajanje kalendara pismenih provjera
Disciplina i poštivanje epidemioloških mjera u Ixa razredu
Informacija o realizaciji projekta „Misli o prirodi – ekoodbor škole“
Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram