XI (jedanaesta) sjednica Nastavničkog vijeća 17.3.2021.god

Sa XI (jedanaeste) sjednice Nastavničkog vijeća,održane u srijedu 17.3.2021.god u 14,00 sati online, putem Office 365. Sjednici prisustvovao 28 članova. Sjednicu vodi direktorica  škole Đip Amra. Nije bilo izmjena niti dopuna te je usvojen sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2.Upoznavanje sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada od 12.3.2021.godine do 26.3.2021.godine i Zaključka vlade.

3.Plan upisa u I razred

4.Tema iz stručnog  usavršavanja „Značaj i uticaj grupe na proces socijalizacije“, realizator Aldijana Muharem

5.Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram