ZAPISNIK s I (prve) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
s I (prve) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak, 18.9.2023. godine, s početkom u 14,00 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 19 članova, dok je 9 članova opravdano odsutno i to: Ajdinović Amar, Čuturić Sabina, Dedović Arnisa, Džigal Alija, Mrkonja Mujić Adisa, Osmanović Nedim, Salčinović Senka, Sarajlić Đenana i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Usvajanje plana pismenih provjera učenika
3. Izlet učenika
4. Obilježavanje 5. oktobra – Dana učitelja
5. Izvještaj mentora, Đip Amre o realizaciji pripravničkog staža pripravnice,
Handžić Karičić Hasije
6. Izbor najboljeg nastavnika
7. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram