ZAPISNIK s II (DRUGE) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
s II (DRUGE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u četvrtak, 28.9.2023. godine, s početkom u 14,00 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 19 članova, dok je 9 članova opravdano odsutno i to: Čuturić Sabina, Isaković Alma, Kazić Indira, Komar Edina, Mrkonja Mujić Adisa, Osmanović Nedim, Sarajlić Đenana, Slinić Anesa i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa za šk. 2023/2024. godinu
3. Usvajanje godišnjeg programa individualnog i kolektivnog stručnog usavršavanja
4. Sadržaj rada odjeljenskih zajednica vezano za početak školske godine
5. Prijedlog bibliotekara za nabavku sredstava za rad u biblioteci
6. Realizacija izleta – izvještaj vođe puta
7. Provjera korištenja odabranih udžbenika
8. Razmatranje i usvajanje Izvedbenih planova za Školu u prirodi, ekskurziju, studijske posjete, Školu plivanja, Školu skijanja
9. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram