ZAPISNIK s IX (DEVETE) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
s IX (DEVETE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u četvrtak, 08.02.2024.godine,
s početkom u 13,15 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 16 članova, dok je 12 članova opravdano odsutno i to:
Borovina Nidžara, Čuturić Sabina, Dedović Arnisa, Isaković Alma, Kazić Indira, Mrkona-
Mujić Adisa, Puškar Amela, Sarajlić Đenana, Slinić Anesa i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i
predložila sljedeći
DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
2. Organizovanje školskog takmičenja iz matematike, fizike, informatike i drugih predmeta
3. Organizacija općinskog takmičenja iz matematike u našoj školi 28.2.2024. godine, zadaci i obaveze uposlenika
4. Razmatranje i usvajanje aktivnosti za 1. mart i Dan škole, kao i završne manifestacije projekta “Škole kao zelene zone”
5. Plan upisa u prvi razred
6. Formiranje komisije za polaganje ispita iz in formatike za učenicu IV razreda koja je prešla u našu školu iz ZE-DO Kantona na početku II polugodišta
7. Škola plivanja za učenike IV razreda
8. Analiza discipline i poštivanja kućnog reda
9. Tema iz stručnog usavršavanja
10. Izmejene plana pismenih provjera znanja i usvajanje istog
11. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram