ZAPISNIK s V (PETE) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
s V (PETE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u utorak, 7.11.2023.godine,
s početkom u 13,20 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 18 članova, dok je 10 članova opravdano odsutno i to:
Čuturić Sabina, Dedović Arnisa, Isaković Alma, Kafadar Niđara, Kazić Indira, Komar Edina,
Mrkonja Mujić Adisa, Puškar Amela, Sarajlić Đenana i Slinić Anesa.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i
predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju (poslije kontrolne klasifikacije) i prijedlozi
za poboljšanje rada i uspjeha
3. Analiza izostanaka s nastave
4. Osvrt na rad dopunske i dodatne nastave
5. Saradnja s mobilnim stručnim timom – pedagogica
6. Odgovornost školske zajednice za dobrobit učenika, s akcentom na sigurnost
učenika u školskom okruženju – direktorica
7. Tema za edukaciju – psihologica
8. Organizacija i upute za sadržaj roditeljskih sastanaka
9. Razno – priredba za 25.11.2023. godine

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram