ZAPISNIK s VIII (OSME) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
s VIII (OSME) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak, 22.1.2024.godine,
s početkom u 10,00 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 18 članova, dok je 10 članova opravdano odsutno i to:
Abaza Eldisa, Ajdinović Amar, Čuturić Sabina, Dedović Arnisa, Dedović Mehrima,
Ismaili Adnan, Komar Edina, Salčin Nedim, Sarajlić Đenana, i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i
predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Razmatranje i analiza realizacije Godišnjeg programa rada škole za I polugodište
3. Komisija za upis u prvi razred
4. Donošenje odluke o realizaciji ekskurzije i škole u prirodi
5. Odabir vrste postupka realizacije ekskurzije i škole u prirodi
6. Ispis učenika III razreda iz naše škole zbog odlaska u inostranstvo
7. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram