ZAPISNIK s XI (JEDANAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća

ZAPISNIK
s XI (JEDANAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak,
1.4.2024.godine, s početkom u 12,15 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 21 članova, dok je 7 članova opravdano odsutno i to:
Ajdinović Amar, Čuturić Sabina, Dedović Arnisa, Kopić Nihad, Sarajlić Đenana,
Suljić – Puškar Amela i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i
predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Razmatranje uspjeha u školi poslije kontrolne klasifikacije i analiza izrečenih
mjera
3. Izvještaj komisije za polaganje predmetnog ispita iz informatike za učenicu
IV razreda, te usvajanje istog
4. Analiza izostanaka i mjere za smanjenje istih
5. Analiza saradnje s roditeljima
6. Tema iz stručnog usavršavanja – “Važnost jačanja dječijeg samopouzdanja”
7. Obaveze i aktivnosti oko priredbe
8. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram