ZAPISNIK s XIII (TRINAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća

ZAPISNIK
s XIII (TRINAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u četvrtak, 18.4.2024.godine,
s početkom u 14,00 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 16 članova, dok je 12 članova opravdano odsutno i to:
Borovina Nidžara, Čuturić Sabina, Isaković Alma, Kadušić Mirela, Kazić Indira, Kopić
Nihad, Muminović Amajda, Mrkonja – Mujić Adisa, Pindžo Sabina, Sarajlić Đenana,
Suljić – Puškar Amela i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i predložila
sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Polaganje ispita iz predmeta ZŽS za novoupisanu učenicu IX razreda
3. Formiranje komisije za polaganje ispita iz predmeta ZŽS

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram