ZAPISNIK s XV (PETNAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća

ZAPISNIK
s XV (PETNAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak, 27.5.2024.godine,
s početkom u 14,00 sati u školi.
Na sjednici su bila prisutna 22 člana, dok je 6 članova opravdano odsutno i to:
Ajdinović Amar, Čuturić Sabina, Mrkonja – Mujić Adisa, Sarajlić Đenana, Suljić – Puškar
Amela i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i predložila
sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izlet učenika – Park Ravne
3. Nadoknada izgubljenih časova – raspored nadoknade
4. Dan škole – obaveze
5. Polaganje razrednog ispita za učenicu devetog razreda – komisije i termini polaganja
6. Eksterna matura učenika
7. Upoznavanje s Pravilnikom o načinu i obliku provođenja odgojno – obrazovne
podrške i stručnog tretmana
8. Tema iz stručnog usavršavanja
9. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram