ZAPISNIK sa VI (ŠESTE) sjednice Nastavničkog vijeća

ZAPISNIK
sa VI (ŠESTE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u četvrtak, 21.12.2023.godine,
s početkom u 13,15 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 18 članova, dok je 10 članova opravdano odsutno i to:
Čuturić Sabina, Isaković Alma, Kazić Indira, Komar Edina, Mrkonja Mujić Adisa,
Sarajlić Đenana, Slinić Anesa, Suljić – Puškar Amela, Šikalo Suvada i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i
predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Pripreme za završetak prvog polugodišta
3. Aktivnosti vezane za Plan integriteta
4. Plan aktivnosti za naredni period
5. Tema iz stručnog usavršavanja
6. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram