ZAPISNIK sa VII (SEDME) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
sa VII (SEDME) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak, 8.1.2024.godine,
s početkom u 10,00 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 18 članova, dok je 10 članova opravdano odsutno i to:
Ajdinović Amar, Čuturić Sabina, Dedović Arnisa, Isaković Alma, Ismaili Adnan, Komar
Edina, Salčinović Senka, Sarajlić Đenana, Suljić – Puškar Amela, i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i
predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Razmatranje uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju I polugodišta i
rad odjeljenskih vijeća
3. Pohvale i disciplinske mjere
4. Realizacija fonda časova svih vidova nastave (redovna, dopunska, dodatna i
sekcije) na kraju I polugodišta
5. Detaljna analiza izostanaka na kraju I polugodišta
6. Izvještaj Komisije o ocjenjivanju nastavnika
7. Tema iz stručnog usavršavanja
8. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram