ZAPISNIK sa XVI (ŠESNAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
sa XVI (ŠESNAESTE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u petak, 7.6.2024.godine,

s početkom u 17,00 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 19 članova, dok je 9 članova opravdano odsutno i to:
Ajdinović Amar, Borovina Nidžara, Dedović Arnisa, Džigal Alija, Isaković Alma,
Kafadar Niđara, Mrkonja – Mujić Adisa, Salčinović Senka i Sarajlić Đenana.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i predložila
sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Verifikacija ocjena s polaganja razrednog ispita za učenicu IX razreda
3. Razmatranje uspjeha učenika devetih i prvih razreda u učenju i vladanju na kraju
drugog polugodišta i kraju školske godine
4. Pohvale i disciplinske mjere
5. Realizacija fonda časova svih vidova nastave (redovna, dounska, dodatna i sekcije)
na kraju II polugodišta i kraju školske godine
6. Detaljna analiza izostanaka s nastave na kraju drugog polugodišta i kraju školske
godine
7. Odluka o imenovanju stručne osobe za verifikaciju ocjena za predmet Kultura
življenja
8. Eksterna matura učenika
9. Saradnja s roditeljima
10. Ispraćaj učenika devetog razreda
11. Izvještaj Komisije za ocjenjivanje o stručnom napredovanju
12. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram