ZAPISNIK sa XVII (SEDAMNAESTA) sjednice Nastavničkog vijeća

ZAPISNIK
sa XVII (SEDAMNAESTA) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u srijeda, 19.6.2024.godine,

s početkom u 10,00 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 18 članova, dok je 9 članova opravdano odsutno i to:
Ajdinović Amar, Čuturić Sabina, Dedović Arnisa, Isaković Alma, Kazić Indira,
Mrkonja – Mujić Adisa, Peljto Alma, Sarajlić Đenana
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i predložila
sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Razmatranje uspjeha u učenju i vladanju na kraju drugog polugodišta i rad
odjeljenskih vijeća
3. Pohvale i disciplinske mjere
4. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole – realizacija fonda časova
svih vidova nastave (redovna, dounska, dodatna i sekcije) na kraju drugog
polugodišta i kraju školske godine
5. Detaljna analiza izostanaka s nastave na kraju drugog polugodišta i kraju školske
godine
6. Verifikacija ocjena iz predmeta Kultura življenja
7. Izvještaj o realizaciji eksterne mature učenika IX razreda
8. Tema iz stručnog usavršavanja
9. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram