DNEVNI RED 10.SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 10.SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

(04.10.2022. u 12:00 sati online/elektronski)

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Školskog odbora

2. Razmatranje odluke o raspisivanju javnog konkursa u školskoj 2022/2023. g odini

3. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram