osoblje škole

UPRAVA ŠKOLE

Đip Amra

DIREKTORICA

STRUČNO OSOBLJE

Alma Peljto

PEDAGOG

Džigal Alija

BIBLIOTEKAR

Elvira Šakić

SEKRETAR

Alma Isaković

PSIHOLOG

NASTAVNO OSOBLJE

PREDMETNA NASTAVA

Ajdinović Amar

NASTAVNIK
Likovna kultura

Dedović Arnisa

NASTAVNIK
Biologija

Komar Edina

NASTAVNIK
Hemija

Đogić Mersija

NASTAVNIK
Bosanski, hrvatski i
srpski jezik i književnost

Hadžiavdić Hidajet

NASTAVNIK
Historija i Geografija

Kraljić Adha

NASTAVNIK
Engleski jezik

Sarajlić Đenana

NASTAVNIK
Matematika i Informatika

Hodžić Benisa

NASTAVNIK
Matematika i Informatika

Kadušić Mirela

NASTAVNIK
Engleski jezik

Kazić Indira

NASTAVNIK
Muzička kultura

Kopić Nihad

NASTAVNIK
Informatika i Tehnički odgoj

Kafadar Niđara

NASTAVNIK
Bosanski, hrvatski i
srpski jezik i književnost

Mrkonja - Mujić
adisa

NASTAVNIK
Matematika

Salčin Nedim

NASTAVNIK
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Salčinović Senka

NASTAVNIK
Njemački jezik

Slinić Anesa

NASTAVNIK
Vjeronauka

Šmrković Indira

NASTAVNIK
Fizika

Ismaili Adnan

ASISTENT U ODJELJENU / GRUPI

Ćuturić Sabina

NASTAVNIK
Njemački jezik
RAZREDNA NASTAVNA

Abaza Eldisa

NASTAVNIK
RAZREDNA NASTAVA

Dedović Mehrima

NASTAVNIK
RAZREDNA NASTAVA

Kovač Indira

NASTAVNIK
RAZREDNA NASTAVA

Pindžo Sabina

NASTAVNIK
RAZREDNA NASTAVA

Šikalo Suvada

NASTAVNIK
RAZREDNA NASTAVA
TEHNIČKO OSOBLJE

Bašić Ahmed

DNEVNI ČUVAR

Mutapčić Adnan

KOTLOVNIČAR

Budnjo Zijo

DOMAR

Alić Džehva

SPREMAČICA

Sabljica Hasija

SPREMAČICA

Trnka Raha

SERVIRKA