SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA

Sastav Školskog odbora

Čalija Meho

predstavnik Općine Centar

Klino Alma

predstavnik roditelja/staratelja učenika

Slinić Anesa

predstavnik uposlenika

nepopunjeno

Predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje