HISTORIJAT

HISTORIJA OS JU "HASAN KAIMIJA"

Po završetku II svjetskog rata, 1946. godine mekteb Skender-pašina vakufa pretvoren je u školu. Tako je na ovom području osnovana prva osnovna škola sa četiri razreda koja se zvala XVI Narodna osnovna škola – Cicin Han, mjesni odbor III rejona, srez Sarajevo, Okrug sarajevski.
Te godine upisana su dva prva razreda koja su brojala ukupno 119 učenika. Prvi zaposlenici bili su: Ibrahim Voljevica, učitelj i upravitelj škole, i Zora Bjelica, učiteljica. Ujedno su bili učitelji i II (39 učenika) i III razreda (75 učenika). Zbog velikog broja učenika bilo je gotovo nemoguće organizovati nastavni proces. Ovakvo stanje je trajalo do pedesetih godina XX vijeka. Potom su počele su aktivnosti oko proširenja prostora.

Škola je 26. januara 1966. godine registrovana kod Okružnog privrednog suda u Sarajevu kao osmorazredna osnovna škola pod  brojem US-56/66, pri čemu je upis izvršen na Registarskom listu broj 44/11, str. 87. Od 1. septembra 1965. godine škola je počela raditi kao osmorazredna osnovna škola. Objekat nove škola ima osam učionica, tri kabineta, biblioteku, zbornicu, dvije upravne prostorije i ostali prateći prostor.

U toku posljednjeg rata, od 1992-1995. godine, zgrada OŠ „Goce Delčev“ je potpuno uništena. U to vrijeme nastava se organizovala na punktovima, lokacijama na kojima su djeca i učitelji bili koliko-toliko zaštićeni: u Bašči, u podrumu porodične kuće, te u podrumu stare samoposluge. Godine 1993. škola dobija naziv JU Osnovna škola „Hasan Kaimija“.
Poslije rata, u toku 1997. i 1998. godine, objekat škole je djelimično rekonstruisan, od kvalitetnog materijala, prema postojećoj dokumentaciji.

Nova škola je izgrađena sredstvima Evropske humanitarne organizacije /ECHO, Italian Railways Labour Unions iz pokrajine Lambardija, sredstvima Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo.

Novi objekat škole obnovljene 1998. godine

Po svojoj arhitekturi i eksterijeru, danas je to jedna od najljepših škola u kantonu i šire.

Ponos i ljepotica Sarajeva, OŠ “Hasan Kaimija“, juni 2015. godine

Jutarnje novine 2004. godine, u projektu „Najljepše uređena škola“, dvorište škole su proglasili za najljepe uređeno dvorište u Kantonu Sarajevo. Nosimo ponosno titulu i prve ekoškole Općine Centar, a kolektiv je i prvi dobitnik, među osnovnim školama, Povelje Općine Centar.

Nova zgrada Osnovne škole „Goce Delčev“ počela sa radom u februaru 1966. godine/  Fotografija: jesen 1969. godine, iz Ljetopisa I

Učenici škole sa nastavnicima, 1964,g

Razrušena zgrada škole, 1994.g.

Ratna škola, objekat stare samoposluge, april 2015. godine, izvor: Alija Džigal