Dnevni red 11. sjednice Školskog odbora

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Školskog odbora

2. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu javne ustanove osnovne škole „Hasan Kaimija“

3. Upoznavanje sa Zakonom o prevenciji i suzbijanje korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22)

4. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram