DNEVNI RED 15 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 15 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
(15.02.2023. godine, u 13:00 sati online/elektronski )

1. Usvajanje zapisnika sa 14 . sjednice Školskog odbora,
2. Upoznavanje sa Izvedbenim planom i programom za realizaciju ekskurzije u školskoj 2022/2023. godini,
3. Upoznavanje sa Izvedbenim planom za realizaciju škole u prirodi u školskoj 2022/2023. godini,
4. Upoznavanje sa Izvedbenim planom i programom realizaciju izleta u školskoj 2022/2023. godini,
5. Razmatranje Odluke o imenovanju Komisije za izbor agencije – najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju ekskurzije učenika IX razreda,
6. Razmatranje Odluke o imenovanju Komisije za izbor agencije – najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju škole u prirodi,
7. Razmatranje Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU OŠ „Hasan Kaimija“ ,
8. Razmatranje Izvještaja o radu Školskog odbora za period od 11.02.2022 do 27.01.2023. godine.
9. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram