DNEVNI RED 18 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 18 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
( 03 .04.2023. godine, u 13:00 sati online/elektronski )

1. Usvajanje zapisnika sa 17 . sjednice Školskog odbora
2. Razmatranje odluke o raspisivanju javnog konkursa u školskoj 2022/2023. godini za popunu upražnjenog radnog mjesta – spremačica,
3. Informacija o tehnološkom višku za 2022/2023. godinu
4. Informacija o realizaciji ekskurzije u školskoj 2022/2023. godini,
5. Informacija o realizaciji škole u prirodi u školskoj 2022/2023. godini,
6. Razno

Dostavljeno:
1. Članovima putem maila
2. Oglasna ploča
3. a/a

Napomena: Sa dnevnim redom 18. sjednice Školskog odbora saglasan je sekretar škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Zolota Irma

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram