DNEVNI RED 2. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 2.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

(22.03.2022. godine, online/elektronski i telefonom u 17:00 sati)

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1.  konstituirajuće sjednice Školskog odbora, (izvjestilac: sekretar škole Gadžo Enisa)
  2. Razmatranje Odluke o rashodovanju opreme i sitnog inventara za 2021. godinu (izvjestilac: Računovodstvena agencija „Vortt“)
  3. Razmataranje Odluke o poslovanju škole po godišnjem obračunu za 2021. godinu, (izvjestilac: Računovodstvena agencija „Vortt“)
  4. Razmatranje Izvještaja o popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, potraživanja, novčanih sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, (izvjestilac: Računovodstvena agencija „Vortt“)
  5. Razmatranje Plana javnih nabavki za 2022. godinu, (izvjestilac: Računovodstvena agencija „Vortt“)
  6. Razmatranje Budžeta JU OŠ „Hasan Kaimija“ za 2022. godinu, (izvjestilac: Računovodstvena agencija „Vortt“)
  7. Razmatranje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje zvanja profesora/nastavnika i stručnih saradnika, (izvjestilac: direktorica škole, Đip Amra)
  8. Razmatranje Rješenja o imenovanju Komsije za zbrinjavanje radnika za čijim radom je prestala potreba, (izvjestilac: direktorica škole, Đip Amra)
  9. Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram