DNEVNI RED 26 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 26 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
(28.09.2023. godine, u 17:00 sati u prostorijama škole )

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Školskog odbora
2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada za školsku 2022/2023. godinu
3. Razmatranje Godišnjeg programa rada za školsku 2023/2024. godinu
4. Razno

Razno Dostavljeno:
1. Članovima putem maila
2. Oglasna ploča
3. a/a

Napomena: Sa dnevnim redom 26. sjednice Školskog odbora saglasan je sekretar škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Zolota Irma

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram