DNEVNI RED 27 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV NA SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 27 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
(12.10.2023. godine, u 13:00 sati, online )

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Školskog odbora
2. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki JU OŠ „Hasan Kaimija“ za 2023. godinu,
3. Razmatranje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke radova-Sanacija krovnog pokrivača,
4. Razmatranje i usvajanje Plana kadrovskih potreba za naredni petogodišnji period ,
5. Razno

Dostavljeno:
1. Članovima putem maila
2. Oglasna ploča
3. a/a

Napomena: Sa dnevnim redom 27. sjednice Školskog odbora saglasan je sekretar škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Zolota Irma

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram