DNEVNI RED 28 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 28 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
(27.11.2023. godine, u 12:00 sati online/elektronski)

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Školskog odbora
2. Upoznavanje sa Rješenjem o razrješenju vršioca dužnosti člana Školskog odbora JU OŠ “Hasan Kaimija” broj: 02-04-48963-6.7/23 od 13.11.2023. godine – Emina Baručija Subašić – članica, predstavnica roditelja, zbog isteka mandata (izvjestilac: direktorica škole Đip Amra),
3. Upoznavanje sa Rješenje o imenovanju člana Školskog JU OŠ “Hasan Kaimija” broj: 02-04-48963-6.8/23 od 13.11.2023. godine – Emina Baručija Subašić – članica, predstavnica roditelja,
4. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki JU OŠ „Hasan Kaimija“ za 2023. godinu,
5. Razmatranje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke školskog namještaja,
6. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram