DNEVNI RED 39. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

        (27.09.2021. u 13:00 sati elektronski i telefonski)

  

  1. Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada za školsku 2020/2021. godinu
  3. Razmatranje Godišnjeg programa rada za školsku 2021/2022. godinu
  4. Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram