DNEVNI RED 40. ELEKTRONSKE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

(09.11.2021. godine, putem emaila i telefona)

1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Školskog odbora (izvjestilac: sekretar škole Gadžo Enisa)

2. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem konkuretntskog zahtjeva – sanacija dotrajalih podnih obloga u sportskoj sali (izvjestilac: direktorica škole Đip Amra)

3. Razmatranje prijedloga o imenovanju komisije za javne nabavke (izvjestilac: direktorica škole Đip Amra)

4. Razmatranje prve izmjene plana javnih nabavki (izvjestilac: direktorica škole Đip Amra)

5. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram