E-OTPAD OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE

Poštovani učenici i roditelji,

naša škola učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. U okviru planirane oblasti “Otpad” škola će u narednom periodu sprovesti akciju/kampanju prikupljanja e-otpada.

Ovom prilikom Vas pozivamo da uzmete učešće zajedno sa školom u realizaciji navedene oblasti i da u narednom periodu počnemo aktivno prikupljati e-otpad.

Akcija prikupljanja e-otpada traje tri mjeseca, svakim radnim danom.

Planiranu aktivnost škola realizira u saradnji sa ovlaštenim operaterom za FBiH ZEOS eko-sistem d.o.o. Prikupljeni e-otpad koji roditelji žele donirati za našu akciju  će se odlagati u limenim paletama, koje se nalaze u krugu škole. Čim se palete napune, uposlenici ZEOS-a će ga odvoziti i vagati.

E otpad (električni i elektronski, elektro otpad) je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje i opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima.

U e-otpad spadaju: žice, baterije, kablovi, nefunkcionalni mobiteli, CD-ovi, frižideri, sve vrste mašina, usisivači, električni aparati za šišanje, fenovi, električni noževi, tastature, budilnici, ručni satovi, miš računara, klima uređaji i sl.

Cilj akcije je podizanje ekološke svijesti kod učenika i očuvanje okoliša.

Kako bi se spriječio štetan uticaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se e-otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

E-otpad sadrži plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikliranja ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod ili  opotreba u energetske svrhe.

Recikliranjem osiguravamo:

  • očuvanje ljudskog zdravlja
  • očuvanje prirode i smanjenje potražnje za prirodnim sirovinama
  • smanjenje zagađenja zraka, vode i tla
  • štednju dragocjene energije
  • smanjenje deponijskog prostora

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  nastavnicima (razrednicima) predmetne i razredne nastave.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram