E-OTPAD

Ostvarivanje komunikacije i saradnje s nadležnim komunalnim preduzećem za zbrinjavanje e-otpada je dio Akcionog plana OŠ ”Hasan Kaimija”.
Povodom toga ostvarena je saradnja sa društvom ZEOS Eko-sistem d.o.o. i u školi su dostavljene mreže za odlaganje električnog i elektronskog otpada.
JU OŠ “Hasan Kaimija” Sarajevo učestvuje u programu Eko kola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

 

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram