MISLI O PRIRODI!

JU OŠ “Hasan Kaimija” Sarajevo učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Oblasti aktivnosti rada predviđeni akcionim planom su: otpad, biodiverzitet i školsko dvorište.
Sa razlogom je škola i ranije ponosno nosila dugogodišnju titulu Eko škola na Opštini Centar i odgojila generacije mladih ljudi koji su svojim primjerom ponašanja doprinijeli boljem stanju životne sredine.
Ovogodišnjim projektom “Misli o prirodi!” škola će i dalje svojim aktivnim radom sa učenicima, nastavnim osobljem, administrativnim i tehničkim osobljem škole, roditeljima, javnim i mjesnim preduzećima, predstavnicima lokalne uprave doprinjeti boljem stanju okoliša, kako na školskom okruženju, tako i na nivou lokalne zajednice.
U prvim danima proljeća članovi Ekološke sekcije zajedno sa nastavnicom aktivno vode brigu o održavanju školskog dvorišta.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram