P O Z I V ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU (DRUGI UPISNI ROK)

P O Z I V
ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
(DRUGI UPISNI ROK)

I – Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu vršit će se u Augustu ( drugi upisni rok ).

II – U prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati djeca koja do 1.3.2023. godine navrše 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, ukoliko smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Hasan Kaimija“ obuhvata sljedeće ulice:

Soukbunar, Urijan-dedina, Pećina, Nurudina Gackića, Mrakuša, Cicin Han, Vranjače, Boraca Zlatišta, Debelo brdo, Porodice Foht, Mali Soukbunar, Dr. Jusufa Tanovića, Vefika Karavdića.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2023/24. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa, preuzme sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu;
2. Uvjerenje o pohađanju obaveznog program za djecu u godini pred polazak u školu.

V- Osim obrasca prijave i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu, roditelji/staratelji su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:

3. Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);
5. CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području.

Dokumentacija iz tačke 1. i 2. se dostavlja skenirana ili fotografisana putem e-maila: oshkaimija@yahoo.com .
Roditelji/staratelji koji ne mogu da koriste e-mail, dokumentaciju iz tačke 1. i 2. mogu dostaviti lično u školu.

O terminima testiranja djece u školi roditelji/staratelji će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona navedenih u obrascu prijave za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu.
Roditelji/staratelji će prilikom testiranja djeteta dostaviti orginalnu dokumentaciju.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/559-907, 033/559-906 i 033/559-905 ili e-mail oshkaimija@yahoo.com.

D I R E K T O R I C A
Đip Amra
POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED 2023 2024 AVGUSTOVSKI DRUGI UPISNI ROK
PRIJAVA ZA UPIS U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2023 2024

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram