POZIV NA SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI RED 19 . SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
( 27 .04.2023. godine, u 13:00 sati online/elektronski )

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora
2. Razmatranje Plana javnih nabavki za 2023. godinu, (izvjestilac: Računovodstvena agencija „Vortt“)
3. Razno

Dostavljeno:
1. Članovima putem maila
2. Oglasna ploča
3. a/a

Napomena: Sa dnevnim redom 18. sjednice Školskog odbora saglasan je sekretar škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Zolota Irma

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram