PRAVILNIK O VIDEO NADZORNOM SISTEMU U JAVNOJ USTANOVI OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KAIMIJA“

   JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KAIMIJA“

Na osnovu člana 21. a Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) , a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora , opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovne škole („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 16/07) i  Izmjenama Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora , opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovne škole („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 27/08) ,Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Hasan Kaimija“na sjednici održanoj 20.03.2018. godine, je donio:

 

 

P   R   A   V   I   L   N   I   K

O VIDEO NADZORNOM SISTEMU

U JAVNOJ USTANOVI OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KAIMIJA“

 

I – PREDMET PRAVILNIKA

Član 1.

Pravilnikom o videonadzornom sistemu u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Hasan Kaimija“ (u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se određuje uspostava, pravni osnov, svrha, upotreba videonadzornog sistema u prostorijama škole i u dvorištu škole i opseg podataka.

 

II – ODLUKA O VIDEONADZORNOM SISTEMU

Član 2.

Direktor JU OŠ „Hasan Kaimija“ donosi odluku o uvođenju videonadzornog sistema u školi.

Član 3.

Bliže odredbe o upustvu, svrhi, upotrebi, zaštiti i obradi ličnih podataka i završnim odredbama vezanim za videonadzor definišu se ovim Pravilnikom.

III – ZAKONSKI OKVIR

Član 4.

Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, član 21 a predviđa uspostavu videonadzornog sistema.

Član 5.

U skladu sa Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu predviđena je uspostava odgovarajućeg videonadzornog sistema u osnovnim školama.

 

IV – SVRHA VIDEONADZORNOG SISTEMA

 

Član 6.

Svrha uspostavljanja videonadzornog sistema u JU OŠ „Hasan Kaimija“ jeste zaštita i sigurnost učenika i radnika, zaštita imovine Škole, utvrđivanja nastale štete na objektu škole,  te kontrolu ulaza u Školu, odnosno prevenciju maloljetničke delinkvencije i sprečavanje mogućnosti dešavanja opasnosti koje mogu prouzrokovati štetu.

Ovako utvrđen video nadzor se može  uspostaviti i voditi na bilo kojem mjestu u školskoj zgradi i prostorijama pod vlasništvom Škole, osim sanitarnih i radnih prostorija; u svrhe predviđene članom 35. Pravilnika o kućnom redu JU OŠ „Hasan Kaimija“.

 

Član 7.

 

Dozvoljena je upotreba videonadzornog sistema u smislu vođenja evidencija u skladu sa članom 43. Zakona

o radu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

V – OPSEG PODATAKA VIDEONADZORA

                                                                                         

Član 8.

Videonadzorni sistem škole obuhvata:

  1. a) unutrašnje kamere i vanjske kamere,
  2. b) nadzorne kamere imaju IR noćno snimanje i osjetljive su na pokret,
  3. c) uređaj za pohranu videozapisa

Član 9.

Unutrašnje kamere pokrivaju glavne koordinate, hodnike i komunikacije unutar škole.

 

Član 10.

 

Vanjske kamere pokrivaju prostor dvorišta škole, ulaze u školsko dvorište i prostor  školskog igrališta.

 

Član 11.

Nadzorne kamere imaju IR noćno snimanje i osjetljive su na pokret.

 

Član 12.

Uređaj za pohranu videozapisa deponuje i arhivira videozapise minimalno 2 sedmice, nakon

čega se isti automatski brišu.

 

 

Član 13.

Na ulazu u školu i oko školskog dvorišta postavljaju se vidljivi znaci obavijesti: OBJEKAT POD VIDEONADZOROM.

 

VI – UPOTREBA PODATAKA

 Član 14.

Uređaj za snimanje i administratorski centar videonadzornog sistema nalazi se u uredu direktora škole.

Direktor škole može ovlastiti sekretara, pedagoga i domara škole da imaju pristup administraciji videonadzornog sistema škole u svojstvu kontrolora, kada direktor nije prisutan u školi.

 

Član 15.

  1. Kontrolor videonadzornog sistema jeste direktor škole kao odgovorna osoba.
  2. Kontrolor je odgovorno lice koje ima pristup monitoringu u realnom vremenu i arhivi videonadzora,

te može slobodno da pristupa podacima i obrađuje podatke videonadzora u skladu sa članom 21. a

Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

  1. Podacima u smislu stava 2. ovoga člana ovlašteno lice, u skladu stava 1. ovoga člana, ima u prostorijama

škole ili putem IP veze sa druge lokacije ili mobilnog uređaja.

 

Član 16.

Pristup administraciji videonadzora, monitoringu i obradi podataka imaju i ovlaštene policijske agencije i

ministarstva unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini uz predočenje validnog naloga.

 

Član 17.

Monitoring u realnom vremenu nad videonadzorom imaju i noćni čuvari ili druga lica koja ovlasti direktor škole.

 

VII – ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 18.

U skladu sa članom 21.a  Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine obezbjeđuje se zaštita i obrada ličnih podataka prikupljenih putem videonadzora:

  1. a) Snimci pohranjeni putem videonadzora na određenom prostoru na osnovu kojih se može identificirati

nosilac podataka  predstavljaju zbirku ličnih podataka,

  1. b) Kontrolor koji vrši videonadzor dužan je donijeti odluku koja će sadržavati  pravila obrade c ciljem

poštovanja prava na zaštitu privatnosti i ličnog života nosica podataka, ako videonadzor  nije propisan

zakonom,

  1. c) Kontrolor koji vrši videonadzor dužan je na vidnom mjestu istaći obavještenje o vršenju videonadzora i

kontakt putem kojeg se mogu dobiti pojedinosti o videonadzoru.

Direktor, kao ni bilo koja druga osoba, ne smije koristiti podatke o osobama  prikupljene videonadzornim sistemom

zaštite izvan njihove zakonske namjene, a raspolaganje snimkama dopušteno je samo direktoru škole.

 

 Član 19.

Evidencija nad  zbirkom ličnih podataka  u smislu tehničke izvedbe videonadzornog sistema (arhivski zapisi) definiše se članom 13. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

 

Član 20.

Pravilnik podrazumjeva poštovanje člana 30. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na postupanje sa ličnim podacima radnika.

 

VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploći Škole.

Član 22.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Školski odbor.

Član 23.

Javnost se upoznaje sa sdržajem ovog Pravilnika  putem oglasne ploče Škole.

 

Pravilnik o videonadzoru JU OŠ „Hasan Kaimija“ Sarajevo je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 21.03.2018. godine,  a stupio je na snagu dana  29.03.2018. godine.

 

 

Predsjednik  Školskog odbora

 

___________________

Muhibić Mirza

Broj: 01-1-160/18

Datum: 21.03.2018. godine

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram