Zapisnik sa IX (devetnaeste) sjednice Nastavničkog vijeća

Sa IX (devetnaeste) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak 30.8.2021.god u 11,30 sati u holu OŠ „Hasan Kaimija“.

Sjednicu vodi direktorica škole Đip Amra. Nije bilo izmjena niti dopuna te je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Izbor zapisničara za školsku 2021/2022. godinu
  3. Raspored časova
  4. Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada
  5. Pravilnik – ocjenjivanje učenika
  6. Poslovi vezani za početak školske godine
  7. Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram