Zapisnik Sa XVIII (osamnaeste) sjednice Nastavničkog vijeća

Sa XVIII (osamnaeste) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u ponedjeljak 23.8.2021.god u 11,30 sati u holu OŠ „Hasan Kaimija“.Sjednicu vodi direktorica škole Đip Amra. Nije bilo izmjena niti dopuna te je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Izvještaj o realizaciji GPR škole
  3. Upoznavanje s Priručnikom za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima COVID-19
  4. Utvrđivanje poslova i zadataka do početka nove školske godine
  5. Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram