PORODICA U DOBA KORONE

U saradnji sa KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo održana su on-line interaktivna predavanja za roditelje „Porodica u doba korone“ u dva termina: 16. 02. 2021. godine za roditelje učenika razredne nastave (I-IV) i 18. 02. 2021. godine za roditelje učenika predmetne nastave (V-IX). Predavanja su bila u 17 sati, radi mogućnosti prisustva što većeg broja roditelja. Predavač je bila gđa Fikreta Smajić-Mulaosmanović, viša stručna saradnica, koja je temu prilagodila roditeljima prema uzrastu djece.


Teškoće u ostvarivanju egzistencije, emocije, stres, strah, bolest, utjecaj medija, pubertet, samo se neke od tema kojih smo se dotakli i razmjenili iskustva. Učešće roditelja i nastavnika je doprinijelo kvaliteti izložene teme. Roditeljima treba pomoć u odgoju svoje djece, a ovo je jedan od načina uvezivanja i međusobnog potpomaganja svih nas ka uspješnom cilju: zdravo, uspješno i sretno dijete. Dogovorena su i naredna predavanja o sigurnosti djece na internetu.
Dijete kao jedinka ne mora postići sve, ali je bitno da je postiglo svoj maksimum.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram